แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯทรงพระประชวร ฉบับที่ ๓

ตามที่สำนักพระราชวังมีแถงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพรระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น


คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ ฯ

ทั้งนี้ คณะแพทย์ ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้น ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
 
๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๑๕๖๔

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม