“เชาว์” ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงคณาจารย์ อย่าชี้นำสังคมให้เห็นผิดเป็นชอบ

FB  :  Chao Meekhuad

18 กุมภาพันธ์ เวลา 15:30 น.  ·

          จดหมายเปิดผนึกถึงคณาจารย์คณะนิติศาสตร์และนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อย่าชี้นำสังคมให้เห็นผิดเป็นชอบ

          ได้อ่าน แถลงการณ์คณาจารย์นิติศาสตร์ และความเห็นของนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง คำสั่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 4 แกนนำม็อบราษฏรที่เรียกร้องให้ผู้พิพากษาทุกท่านได้ยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการของกฎหมายอย่างซื่อตรงและเป็นธรรมแล้ว รู้สึกสังเวชใจไม่คิดว่านี่คือความเห็นของอาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่ชี้นำสังคมแบบผิดๆ หยิบยกเหตุผลและหลักกฎหมายมาอธิบายแค่ครึ่งเดียว ขัดกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัวคราวของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ได้ใช้ดุลพินิจโดยรอบคอบคำนึงถึงความยุติธรรมรอบด้านเกี่ยวกับพฤติการณ์ของม็อบราษฎรที่จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันกระทำผิดซ้ำๆ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง เหยียบย่ำสถาบันกษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติทุกวี่ทุกวันและยังมีท่าทีหรือเป้าหมายสูงขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญกระทำกันอย่างโจ่งแจ้งเป็นความผิดซึ่งหน้าต่อคนทั้งประเทศจนแทบไม่จำเป็นต้องสืบหาพยานหลักฐานใดๆอีก

จึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า 1. จำเลยทำจริงหรือไม่ 2. การกระทำของจำเลยเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่ และ 3. จำเลยมีอำนาจกระทำตามกฎหมายหรือไม่ ดังที่นายปริญญาตั้งคำถาม การใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามป.วิอาญามาตรา 108 ตาม (1)ความหนักเบาแห่งข้อหา (3)พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร (6)ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ด้วยแล้ว ไม่ใช่อธิบายเฉพาะหลักสิทธิในการได้รับการกันตัวตามมาตรา107 และมาตรา 108/1 ที่นายปริญญากับพวกหยิบยกเฉพาะในส่วนที่เป็นคุณแก่ม็อบข้างเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกกระทำและความปลอดภัยของสังคมโดยรวมที่ต้องได้รับการคุ้มครองไม่ต่างกัน

“แถลงการณ์ที่ไม่เห็นด้วยต่อคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวของกลุ่มคณาจารย์คณะนิติศาสตร์และนายปริญญา ถือเป็นการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาดีของศาล ชี้นำสังคมเข้าใจผิดว่าศาลใช้ดุลพินิจมิชอบ เป็นสิ่งที่ไม่บังควร หากเห็นแย้งก็ควรใช้สิทธิทางศาลตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลผ่านสื่อให้สังคมเห็นผิดเป็นชอบ”

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม