วัคซีน “ซิโนแวค” มีแนวโน้มไม่ฉีดคนอายุเกิน 60 ปี

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม