ครูอาจารย์รังแกฉัน ขายผ้าเอาหน้ารอด

กวนน้ำให้ใส

สารส้ม

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564, 02.00 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยในคดีเคลื่อนไหวปลุกปั่น จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 3 คน ได้แก่พริษฐ์ ชิวารักษ์ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

แม้ว่าจะมีกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหิดล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาทั้ง 3 คน เดินทางมาที่ศาลอาญา ยื่นขอประกันตัวโดยอ้างสถานภาพของการเป็นนักศึกษา อ้างว่าทั้งหมดมีความจำเป็นด้านการเรียน การสอบและการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งกระทำไม่ได้ในเรือนจำ

1. การยกเหตุว่าบุคคลทั้งสามที่ตกเป็นจำเลยในข้อหาตามมาตรา 112มีสถานะเป็นนักศึกษา ได้แก่ นางสาวปนัสยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ นายพริษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และนายจตุภัทร์ นักศึกษาปริญญาโท ม.มหิดล

มองได้ว่า เป็นความพยายามจะหยิบยกเอาสถานะแห่งบุคคลขึ้นมาขอให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางกฎหมาย

นักศึกษาไม่ใช่อภิสิทธิ์ชน หากนักศึกษาไปกระทำผิด จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย หลายมาตรา กระทำการหลายครั้ง ซ้ำซาก แม้เคยได้ประกันออกไปแล้ว ก็ยังกระทำซ้ำซากอีกต่อๆ ไป โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทำการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่สนใจผลกระทบต่อจิตใจของพสกนิกรผู้จงรักภักดี

ทั้ง 3 คนนั้น มีหมายจับมากกว่าสิบคดี กระทำการหลายครั้ง ต่างๆ สถานที่ซ้ำซาก

และยังแสดงออกอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ถูกคุมขังว่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองในแนวทางเดิมต่อไป จึงเชื่อได้ว่า ถ้าได้ประกันตัวออกไป ก็คงจะไปกระทำดังเดิม

2. น่าคิดว่า อาจารย์ที่ไปเคลื่อนไหว ไม่รู้เลยหรือว่าลูกศิษย์ของตนไปกระทำอะไรไว้บ้าง?

หรือรู้ และตัวเองสนับสนุนให้ท้ายด้วย ในครั้งนี้ก็เลยมาแสดงความช่วยเหลือ เพื่อไถ่บาปในใจ

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ได้ออกแถลงการณ์กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง กรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนหนึ่งเรียกร้อง& ยื่นขอประกันตัวนักศึกษาซึ่งถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 ต่อศาล

เนื้อหาใจความน่าคิด ระบุว่า

“…ตามที่มีการออกเอกสารในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องเสรีภาพให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 ตลอดจนมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางท่านบางคณะ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อยื่นขอประกันตัวนักศึกษาต่อศาลโดยอ้างถึงโอกาสทางการศึกษานั้น

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม รู้สึกเห็นใจและเข้าใจในความเป็นครูอาจารย์ของท่านเหล่านั้นที่ย่อมได้รับความสะเทือนใจและห่วงใยต่อศิษย์

แต่หากท่านจะใช้สติปัญญาทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ท่านได้ห้ามปรามมิให้ศิษย์ของท่านกระทำการผิดกฎหมายหรือไม่ ผู้ที่เขียนแถลงการณ์ในนามมหาวิทยาลัยก็ดี บรรดาคณาจารย์เช่นท่านก็ดี ล้วนแล้วแต่นำอุดมการณ์ความคิดของท่านมาเรียกร้องเสรีภาพให้กับลูกศิษย์ในวันนี้โดยมิได้ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงหรือไม่

เรามีความเห็นว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรจะกระทำอย่างเร่งด่วนในเวลานี้ คือ การเรียกร้องที่จะให้ทั้งนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล(น้องรุ้ง)นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์. (เพนกวิน) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาคนอื่นๆ ที่ถูกดำเนินคดีได้มีโอกาสเรียนหนังสือและเข้าสอบจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรจัดอาจารย์ไปจัดสอนหรือจัดสอบให้ในคุก หรือจะให้เรียนออนไลน์หรือสอบออนไลน์ก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ควรกระทำภารกิจนี้เช่นกันต่างหาก โดยสามารถขอผ่อนผันต่อกรมราชทัณฑ์ให้อำนวยความสะดวกและมีความเป็นสัปปายะพอที่นักศึกษาจะสามารถศึกษาต่อจนจบได้แม้จะยังติดคุกก็ตาม

หากมีกฎระเบียบใดที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเรียนการสอนในคุกสำหรับนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน)และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล(รุ้ง) และนักศึกษาคนอื่นใดก็ตาม ทางสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ควรผ่อนปรนหรือแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ไปรวมกว่ายี่สิบคดีและยังรวมถึงคดีอื่นๆ อีกมากมาย จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อเมื่อพ้นโทษออกมา หากแต่ต้องช่วยให้เขาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตให้ได้แม้เขาจะติดคุกก็ตาม เพื่อให้เขายังคงมีอนาคตเหลืออยู่ ย่อมดีกว่าการให้ไปติดคุกจนพ้นสภาพนักศึกษาหรือไม่ ?

กลุ่มฯ ขอวิงวอนให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ออกมาเรียกร้องต่อศาลและสังคมในเวลานี้ว่า ท่านควรกระทำหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ของท่านในจุดนี้เสียก่อนที่จะไปกดดันหรือละเมิดอำนาจศาล

และควรอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย เพื่อความสงบสุขของสังคม

หากมีอุปสรรคจากระเบียบราชการหรือกรมราชทัณฑ์อย่างใด จึงจักค่อยหาทางแก้ไขหรือขอผ่อนปรนจากผู้มีอำนาจหน้าที่ต่อไป

หากทางมหาวิทยาลัยฯ และกลุ่มอาจารย์ธรรมศาสตร์ ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านในจุดนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว จึงจักนับว่าท่านได้ทำหน้าที่ของครูผู้เมตตาต่ออนาคตของศิษย์ได้อย่างแท้จริง

อนึ่ง ในส่วนของกลุ่มอาจารย์ที่ร่วมเรียกร้องในครั้งนี้ ท่านควรจะทบทวนบทบาทของท่านด้วยเช่นกันว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ครูอาจารย์อย่างเหมาะสมหรือไม่นับแต่เหตุการณ์ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา มีกลุ่มศิษย์เก่าและประชาคมธรรมศาสตร์ได้ทักท้วง เตือนสติบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายให้ห้ามปรามตักเตือนลูกศิษย์ แต่ท่านกลับมิได้ใส่ใจ เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนเป็นเช่นนี้ ท่านควรจักได้สำนึกถึงผลของการกระทำที่ตกต่อลูกศิษย์ของท่านและแสดงความรับผิดชอบในการกระทำของศิษย์ให้สังคมไทยได้เห็นประจักษ์

การพยายามยื่นประกันตัวต่อศาลให้แก่ศิษย์ที่ท่านสนับสนุน เป็นเพียงการขายผ้าเอาหน้ารอด เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของท่านเพียงเท่านั้นหาใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดไม่

ผู้ใดกระทำผิดย่อมต้องรับผลแห่งการกระทำนั้น เป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม และ กลุ่มอาศรมสังคมวิทยา

12 มีนาคม 2564 ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม”

3. ล่าสุด ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยระบุเหตุผลว่า“ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม”

ถ้าจำกันได้ ก่อนหน้านี้ ศาลอุทธรณ์เคยมีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้น ไม่ให้ประกันตัว

คำสั่งระบุชัดเจนว่า พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่า ความผิดตามฟ้องมีอัตราโทษสูง การกระทำตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ขึ้นปราศรัยด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะ กระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และมีลักษณะชักนำประชาชนให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของแผ่นดิน

นอกจากนี้ ยังปรากฏพฤติการณ์ว่าถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ในคดีอื่นอีก เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อน อีกทั้งถูกจับกุมตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วอาจจะก่อให้เกิดเหตุอันตราย หรือความเสียหายประการอื่นอีก และน่าเชื่อว่าอาจจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้นชอบแล้ว

เพราะฉะนั้น การไปเอาอาจารย์มาเรียกร้องกดดัน

เอาแม่มาช่วยกดดัน

เอาผู้หลักผู้ใหญ่คนดังในสังคมมากดดัน

ทั้งหมด ล้วนแต่ไม่ทำให้เหตุที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนั้น เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

สารส้ม

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม