หมอลั่นบุกสภา ค้านกฎหมายทำแท้งเสรี ชี้ทำผู้หญิงกลับไปอยู่วังวนเดิมๆ

16 มี.ค. 2564-17:36 น.

หมอเตรียมบุกสภา ค้านกฎหมายทำแท้งเสรี หวั่นทำผู้หญิงกลับไปอยู่วังวนเดิมๆ ท้องใหม่และทำแท้ง นอกจากนี้มองว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิทารก

วันที่ 16 มี.ค. นพ.ภีศเดช สัมมานันท์ ปธ.เครือข่ายคัดค้านการทำแท้งเสรี กล่าวถึงกรณีการแก้ไขกฎหมายให้หญิงทำแท้งเสรีว่า กฎหมายเดิมผู้หญิงจะสามารถทำแท้งได้ จะต้องมีข้อบ่งชี้ เช่น การตั้งครรภ์มีผลต่อสุขภาพมารดา หรือ การตั้งครรภ์เกิดจากความผิดทางอาญา เช่น ข่มขืน ตั้งครรภ์ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นต้น

แต่การแก้ไข พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 มาตรา 305 (4) หญิงสามารถทำแท้งได้โดยไม่ต้องมีข้อบ่งชี้ใด ๆ เพียงผู้หญิงยืนยันที่จะทำแท้ง ซึ่งสามารถทำได้จนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีมาตรา 305 (5) อนุญาตให้หญิงทำแท้งได้ถ้ามีการยืนยัน ถึงแม้ว่าจะต้องผ่านขั้นตอนของแพทยสภา หรือกระบวนการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดไว้ก็ตาม แต่หากหญิงยืนยันก็ทำได้ เท่ากับว่าไม่จำเป็นต้องมีข้อบ่งชี้ใดๆ อยู่ดี เท่ากับว่าหญิงทำแท้งเสรีได้จนถึงอายุครรภ์ 20 สัปดาห์

“อย่างมาตรา 301 ให้หญิงทำแท้งได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องทำโดยแพทย์ มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เพราะขนาดทำโดยแพทย์และทำในสถานพยาบาลยังมีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนได้ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้การที่หญิงไม่ผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือ อาจจะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ๆ อาจจะมีปัญหาท้องและทำแท้งเป็นวังวนเดิม ๆ”

นพ.ภีศเดช กล่าวต่อว่า เครือข่ายซึ่งมีทั้งแพทย์และประชาชน จะเดินหน้าคัดค้านการทำแท้งเสรี 2 ประเด็น คือ 1.ให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องและสังคมว่า ทารกในครรภ์ไม่ใช่เป็นแค่อวัยวะส่วนหนึ่งของมารดา ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมดลูก แต่คืออีกหนึ่งชีวิตที่แยกจากมารดา และ 2.ผลักดันให้มีการทบทวนการออกกฎหมายดังกล่าว โดยในวันที่ 17 มี.ค.นี้ ทางเครือข่ายฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่รัฐสภา เพราะกฎหมายนี้ออกมาอย่างรวดเร็ว เราไม่ทันตั้งตัว ไม่มีใครได้รับทราบกระบวนการแก้ไข

“ความเป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่มีการปฏิสนธิ และทางสิทธิมนุษยชนจะให้ความคุ้มครองเด็กตั้งแต่ก่อนคลอด และหลังคลอด ดังนั้นเมื่อนิยามของสิ่งมีชีวิตเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เพราะฉะนั้นโดยหลักสิทธิมนุษยชนของเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิแล้ว พวกเรามีทั้งหมอ และประชาชนเลยมีการรวมตัวของเครือข่ายฯ ขึ้นมา ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย เราต้องพยายามชี้แจง ทำความเข้าใจกับสังคม ว่าชีวิตของทารกในครรภ์เป็นอย่างไร การกระทำแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิการมีชีวิตอยู่ของทารกในครรภ์”

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม