นพ.ทวี พบแล้วเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์ในไทย ชี้ระลอก3 คุมยาก

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เล่าข่าวเด่น-เล่นข่าวดัง 7 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-10.30 น. ดำเนินรายการโดย ภาคภูมิ เตมะศิริ

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม