พระตัดศีรษะตัวเอง เรื่องนี้ ชาวพุทธได้อะไร?

.

พระตัดศีรษะตัวเอง เรื่องนี้ ชาวพุทธได้อะไร

            นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต รมว.วัฒนธรรม และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่อดีตพระธรรมกร ฐานธัมโม หรือนายธรรมกร วังปรีชา อายุ 68 ปี อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกอง จ.หนองบัวลำภู ตัดศีรษะตัวเอง ว่า…

            *พระตัดศีรษะตัวเอง เรื่องนี้ ชาวพุทธได้อะไร

-พระตัดศีรษะตัวเอง ผู้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ไม่ช่วยเหลือ อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 374 ที่บัญญัติว่า”ผู้ใดเห็นผู้อื่นอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีกับลูกศิษย์ ให้ดูป็นคดีตัวอย่างสักคนสองคน

-สำหรับชาวพุทธ ท่านไม่ต้องไปตามหาพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ต้องเอาอะไรไปถวายพระองค์แล้ว พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้”อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ดับเชื้อแห่งกิเลส ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้ว ไม่มีพระพุทธเจ้าเหลืออยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาพระองค์ ไม่ต้องเอาอะไรไปถวายท่าน หากจะถวายก็ถวายด้วยการปฏิบัติบูชาโดยเฉพาะความคิดว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วเอาศีรษะไปถวายนี่ ไม่ต้องเลย  ตัดศีรษะไปก็ตายเปล่า เสียค่าโง่ด้วย และทำให้คนอื่นโง่ไปด้วย ถือเป็นความโง่ งมงายอันถึงที่สุด

-พระพุทธองค์ตรัสก่อนปริพนิพพานว่า”” ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราได้แสดงไว้ และบัญญัติไว้ด้วยดี นั่นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่าน สืบแทนเราตถาคต เมื่อเราล่วงไปแล้ว” เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าอยู่ในธรรม หรืออยู่ในพระไตรปิฎก ไม่ต้องขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ ล่องใต้ ไปหาพระพุทธองค์ และไม่ต้องหิ้วของฝากไปฝากพระองค์ โดยเฉพาะศีรษะ ไม่ต้องเอาไป  

-พุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งความสุข แบ่งความสุขเป็น 2 ระดับ เป็นสุขของผู้ครองเรือน(โกกิยสุข ) และ สุขที่เหนือวิสัยของโลกเหนือวิสัยของผู้ครองเรือน (โลกุตรสุข)  แม้พระองค์จะตรัสเรื่อง”ทุกข์” ไว้ในหลายสถานที่ หลายแห่ง  แต่ก็เป็นการสอนให้เราพ้นทุกข์นั่นเอง

-อย่าตามหาพระพุทธองค์เลย พระองค์ดับสิ้นแล้ว ไม่มี”กระแส” แห่งการเวียนว่าย ตาย เกิดแล้วพระองค์อยู่ในคำสอน ดังคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่ว่า”ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

-กล่าวโดยสรุป เพื่อลดความโง่ของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธ ซึ่งเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผมจึงอยากขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานอัยการสูงสุด ช่วยดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใกล้ชิดพระที่ตัดศีรษะ  แล้วไม่ห้าม ตามม.374 หน่อยเถอะ แม้เป็นโทษที่ไม่หนักก็ตาม เพราะเท่ากับท่านอัยการ และ ตำรวจ ท่านช่วยทำให้ชาวพุทธหายโง่ หายงมงาย และเป็นพุทธบริษัทที่ดีของศาสนา/

(เรื่องศาสนา อย่าเชื่อผมทั้งหมดผมไม่แม่นนะ ศึกษากันก่อน เพราะผมก็เป็นคนข้างๆวัด ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดกับเขาหรอก แต่เรื่องกฎหมาย ม.374 ผมว่า ผมแม่นนะ!)

.

*พระตัดศีรษะตัวเอง เรื่องนี้ ชาวพุทธได้อะไร
-พระตัดศีรษะตัวเอง ผู้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ไม่ช่วยเหลือ…

โพสต์โดย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม