นายกฯรวบอำนาจเสี่ยงสูง ‘พิชาย’ เตือนผลข้างเคียงพรรคร่วมถอนตัว

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

เล่าข่าวเด่น-เล่นข่าวดัง 28 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.30-10.30 น. ดำเนินรายการโดย ภาคภูมิ เตมะศิริ

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม