‘อ.กบ’ซัด!’3กีบ’ทนฟังคนออกมาเชิดชู”ชาติ-ศาสนา-กษัตริย์”ไม่ได้ เปรียบเหมือน “ทิงเจอที่ราดไปบนหลังหมาขี้เรื้อน”

รายการฟ้าวันใหม่นิวส์ (ภาคค่ำ) 12 พฤษภาคม 2564
ดำเนินรายการโดย กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ (อ.กบ)

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม