ครอบครัวฟ้าวันใหม่ มอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น ชุด PPE 1,500 ชุด มูลค่า 455,000 บาท สู้โควิด-19

ครอบครัวฟ้าวันใหม่ มอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 1,500 ชุด มูลค่า 455,000 บาท จากผู้ร่วมบริจาคผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 น. ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุพงษ์ มาคำ กรรมการผู้จัดการ บจก.บลูสกายแชนแนล เป็นตัวแทน #ครอบครัวฟ้าวันใหม่ มอบหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 1,500 ชุด มูลค่า 455,000 บาท จากผู้ร่วมบริจาคผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประธานผู้รับมอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
และ รองคณบดี ดร.อำพัน วิมลวัฒนา

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม