รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะวิกฤตลุ่มน้ำประแสร์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะวิกฤตลุ่มน้ำประแสร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสุปผลการดำเนินงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ และโครงการก่อสร้างระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพาน – เติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จ.ระยอง จึงสั่งการให้ กรมชลประทาน ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเน้นย้ำให้กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรเป็นหลัก เพราะหากการเกษตรเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะมั่นคง พร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เห็นใจซึ่งกันและกันจนทำให้ผ่านวิกฤตในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำประแสร์ มีความจุอ่าง 295 ล้าน ลบ.ม.ทำการส่งน้ำให้กับด้านการเกษตรและสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เป็นหลักปัจจุบัน (23 ส.ค.63) มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 92.65 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่าง คาดการณ์ปริมาณน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนต.ค. 63 จะมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 248 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน ด้วยการก่อสร้างระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพานมาเติมยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ ปัจจุบันต่อเชื่อมท่อลงอ่างประแสร์แล้วเสร็จ สามารถสูบน้ำได้ 170,000 ลบ.ม./วัน โดยเริ่มดำเนินการสูบแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 จนถึงปัจจุบัน สูบน้ำได้ประมาณ 7.11 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้น้ำในอ่างฯ ในช่วงที่น้ำในอ่างฯมีระดับต่ำลงได้

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ด้วยการดำเนินโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ในพื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีแนวท่อส่งน้ำระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทำการสูบผันน้ำจากคลองสะพานไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ปีละกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านยางงาม ในพื้นที่ต.กระแสบน อ.แกลง เป็นก่อสร้างระบบส่งน้ำกระจายน้ำด้วยท่อเหล็กเหนียวระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้กว่า 5,000 ไร่

อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการลดการสูญเสียน้ำในระหว่างการส่งน้ำอีกด้วย และโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแก่งหวาย ในพื้นที่ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ เพื่อยกระดับน้ำในคลองสะพานให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ในการสนับสนุนน้ำตามความต้องการใช้น้ำของพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สามารถทำการสูบน้ำได้ปีละกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. จากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการก่อสร้างระบบสูบกลับชั่วคราวคลองสะพาน – เติมอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

นายประพิศ กล่าวว่า คลองสะพานเป็นคลองธรรมชาติขนาดใหญ่มีต้นกำเนิดจากอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ไหลผ่านพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีพื้นที่รับน้ำกว่า 244,000 ไร่ ความยาวคลองประมาณ 40 กิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 158.8 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ อีสท์ วอเตอร์ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 39 ของแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 นี้

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เปิดยุทธการ ดับฝันตั้ง สสร.รื้อ รธน.60 กับ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

https://youtu.be/0-B1k9oEjLU สัมภาษณ์ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ .

‘ชินวรณ์’ โพร่งกลางสภา ปชป.ตั้งตัวไม่ทัน

https://youtu.be/FBZjWALha0Q รายการเล่าข่าวเด่น เล่นข่าวดัง 25-09-63 .

เปิดยุทธการ ดับฝันตั้ง สสร.รื้อ รธน.60

https://youtu.be/WB4yhVH5utw รายการเล่าข่าวเด่น เล่นข่าวดัง 25-09-63 .

“ภูมิธรรม” ชี้รัฐบาลไม่ฟังเสียงปชช.หวั่นเกิด “ตุลาเดือด”

. “ภูมิธรรม” ชี้รัฐบาลไม่ฟังเสียงปชช.หวั่นเกิด “ตุลาเดือด”              นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ดังนี้

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม