“คำนูณ” ชำแหละร่างกม.ตำรวจ ส่อไม่ตรงตามรธน.

.

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ “ร่างกฎหมายตำรวจใหม่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ ?” มีเนื้อหาดังนี้…

            ร่างกฎหมายตำรวจใหม่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ ?

            วันนี้ (15 กันยายน) มีความคืบหน้าสำคัญเรื่องการปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญ

            แต่อย่าเพิ่งดีใจ !

            เพราะแม้คณะรัฐมนตรีกำลังจะมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ โดยจะส่งมายังรัฐสภาในไม่ช้า คาดว่าจะพิจารณาได้ในสมัยประชุมหน้า แต่เราควรต้องดูเนื้อหากันให้ดี ๆ ว่าได้ถูกแปลงสารไปจากร่างเดิมจากคณะกรรมการชุดท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์มากน้อยแค่ไหน และตรงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง (4) หรือไม่

            เพราะล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหนังสือคัดค้านมา 8 หน้า 14 ประเด็น จนกระทั่งมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อ 30 มิถุนายน มีมติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเสนอขอแก้ไขมาภายใน 10 วัน ได้อ่านบันทึกการประชุมครั้งนั้นแล้วจึงเกิดความไม่สบายใจและสังหรณ์ใจ เพราะมีระบุว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปรับเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายที่มีอยู่แล้วลงไปในร่างฯ

            สุดท้ายเท่าที่ผมแอบทราบมา ปรากฏว่าร่างฯที่เข้าคณะรัฐมนตรีถูกแปลงสารไปจนได้

            แม้ไม่มากนัก แต่กระทบสาระสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

            ยังไม่เห็นร่างฯทั้งหมด วันนี้ขอชี้ให้เห็นเพียงประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย

            สรุปสารัตถะรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง (4) สั้น ๆ ง่าย ๆ ก็ตามภาพประกอบข้อเขียนนี้ โดยเฉพาะย่อหน้าสุดท้ายข้างล่าง

            “ในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน…”

            คำว่า ‘ประกอบกัน’ หมายถึงว่าทุกคนที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องมีทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถ แต่จะออกแบบให้มีการชั่งน้ำหนักอย่างไรเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะร่างขึ้นมา ซึ่งกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษชุดท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ชุดที่ 1 เมื่อปี 2561 ได้ออกแบบ ‘ระบบคะแนนประจำตัว’ ขึ้นมาในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ก่อนถูกแปลงสาร ให้ข้าราชการตำรวจทุกคนมีคะแนนประจำตัว 3 ส่วน ดังนี้

– อาวุโส 50 %

– ความรู้ความสามารถ 20 %

– ความพึงพอใจของประชาชน 30 %

            จำนวนเปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบทั้งสามมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษชุดท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ชุดที่ 2 ปี 2562 แต่หลักการคงเดิม

            อาวุโสก็หมายถึงอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ นานกว่าคนอื่น ถ้าอยู่นานสุดก็ได้คะแนนเต็ม นานรองลงไปแต่ละปีก็ได้คะแนนลดหลั่นกันลงไป ความรู้ความสามารถก็ขึ้นอยู่กับผลงานและอื่น ๆ ตามที่จะกำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรอง ส่วนความพึงพอใจของประชาชนนั้นได้กำหนดให้หน่วยงานภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สำรวจการทำงานของตำรวจแต่ละหน่วยงาน ได้คะแนนเท่าไรก็ถือเป็นคะแนนที่ตำรวจในหน่วยนั้นได้เท่ากัน

            คะแนนประจำตัวนี้ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องรับรู้ และสามารถคัดค้านได้ โดยมีระบบการพิจารณาตัดสินกำหนดไว้ชัดเจน

และให้จัดทำบัญชีเรียงลำดับไว้

            ทั้งหมดนี้ผู้ร่างกฎหมายเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาในการแต่งตั้งโยกย้ายน้อยลง การวิ่งเต้นน้อยลง เพราะกฎเกณฑ์เหล่านี้เขียนไว้ในกฎหมายหลัก และตำรวจทุกคนรับรู้คะแนนประตัวและลำดับของตนเอง การวิ่งเต้นหรือเสนออามิสเพื่อไม่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นี้จะทำได้ยาก

            แต่ก็ไม่ได้เป็นการตัดอำนาจดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาเสียทีเดียว

            คะแนนความรู้ความสามารถนั่นแหละที่ยังเปิดช่องไว้พอสมควรให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจได้

            นี่เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์อย่างยิ่ง

            น่าเสียดายที่นวัตกรรมนี้จะไม่มีโอกาสมาถึงรัฐสภาหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามร่างแปลงสาร

            เพราะร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ถูกแปลงสารไปเรียบร้อย ไม่ใช่ร่างเดิมที่มาจากคณะกรรมการชุดท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ทั้ง 2 ชุด ไม่ใช่ร่างที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

            การแต่งตั้งโยกย้ายตามร่างแปลงสารออกมาเป็นประมาณนี้….

            (1) ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส

              (2) ระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจลงมาถึงผู้บังคับการ ให้พิจารณาจากผู้เหมาะสมเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับ

            (3) ระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร ให้พิจารณาเรียงตามอาวุโสจำนวนร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งที่ว่างในแต่ละระดับตำแหน่งของส่วนราชการ

            (4) จำนวนตำแหน่งที่ว่างที่เหลือจากการพิจารณาตามข้อ (2) และ (3) ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน

ผมว่าไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญนะครับ

คำในรัฐธรรมนูญว่า ‘…โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน’ นั้นผมอ่านและเข้าใจว่าหมายถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเข้าไปในทุกตำแหน่งที่ว่าง

ไม่ใช่แบ่งแยกเป็นกอง ๆ กัน เป็นกองอาวุโสล้วน ๆ ร้อยละ 50 หรือ 33 ที่เหลือจึงเป็นกองอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน

ไอ้ตรง ‘ความรู้ความสามารถ’ หรือ ‘ความเหมาะสม’ นี่แหละที่เป็นปัญหามาโดยตลอด

เปิดช่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามาโดยตลอด

เปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นมาโดยตลอด

แล้วจะเห็นได้ว่ากอง ‘อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน’ เป็นกองโตที่สุด เพราะใช้กับตำแหน่งที่ว่างลงในระดับผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตร

ถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามร่างฯแปลงสารนี้ปัญหาจึงจะยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐาน

ที่สำคัญ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจสูงสุด ถึงขนาดแยกบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญเลย และกำหนดให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด โดยมีบทเร่งรัดกึ่งลงโทษกำกับไว้ด้วย

แต่รัฐบาลก็ยังอุตส่าห์ทำไม่ตรงตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ !

แล้วจะตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างกฎหมายตั้ง 2 ชุด 3 ชุดทำไม ใช้เวลารวมกว่า 3 ปีไปทำไม ในเมื่อสุดท้ายต้องกลับมาถามตำรวจ แล้วก็ทำตามข้อเสนอของตำรวจในสาระสำคัญ ?

.

ร่างกฎหมายตำรวจใหม่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ ?
____________

วันนี้ (15 กันยายน)…

โพสต์โดย คำนูณ สิทธิสมาน เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

จีพีเอส บอกให้เลี้ยวซ้าย หักพวงมาลัยตาม 3 ชีวิตเลี้ยวรถลงคลอง

https://youtu.be/O1244qO2l00 24 ก.ย. 2563  15:45 น. แพร่ - วันที่ 24 ก.ย. พ.ต.ท.อมร ขว้างแป้น สารวัตรสอบสวน...

หนุ่มดื่มมา 3 ขวด จอดติดไฟแดงจ้อ สุดท้ายเกม

https://youtu.be/BYNlWLryHQA วันที่ 23 กันยายน 2563 แฟนเพจ อุบัติเหตุบนถนน โพสต์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ขณะสนทนากับชายคนหนึ่งที่ขี่จักรยานยนต์ติดไฟแดง โดยฝั่งผู้ถ่ายคลิปได้เตือนให้ชายคนดังกล่าวที่มีลักษณะมึนเมา ขับขี่อย่างระมัดระวัง เพราะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ฝั่งผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ยอมรับว่า...

รัฐบาลงัดวิชามาร ขอตั้งกมธ.ศึกษาญัตติแก้ไขรธน. สุดท้ายโหวตไม่ทัน ต้องรอไปถึงสมัยประชุมหน้า

https://youtu.be/D-mH707WSrs รัฐบาลงัดวิชามาร ขอตั้งกมธ.ศึกษาญัตติแก้ไขรธน. สุดท้ายโหวตไม่ทัน ต้องรอไปถึงสมัยประชุมหน้า ** มุมที่ต้องชื่นชม “วัฒนา เมืองสุข”เจอโทษจำคุก 99 ปี คดีบ้านเอื้ออาทร แต่ไม่หนีเหมือนใครบางคน เผยแพร่:...

พรรคประชาธิป้ตย์มีมติโหวตไม่รับ การตั้งกรรมาธิการพิจารณาการแก้รัฐธรรมนูญร่วมก้บ สว. และ พรรคร่วมรัฐบาล

https://youtu.be/757wbUkS2nk ดร. พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล - Pimrapee Phanwichatikul, Ph.D   6 ชม.  · 🌿 เนื่องจาก การแก้รัฐธรรมนูญ​มาตรา...

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม