‘ดร.พิชาย’ ชี้ใช้ ม.112 ยิ่งบานปลาย จี้ประยุทธ์ลาออก-ยุบสภา

สัมภาษณ์ทางโทรสัพท์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม