“ในหลวง” ตรัส ตอบ “เยาวชนชาวม้ง” กับข่าวลือ ที่ ร.10 จะประหารชีวิต ให้คนม้งออกไปจากประเทศให้หมด!

Facebook Wassana Nanuam

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ทม.ร.11 รอ. เขตบางเขน

โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง เยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

น้องวิ : ข้าพระพุทธเจ้ามาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ57 จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ หนูก็ดีใจมากค่ะได้ที่มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี้ค่ะ และก็หนูก็เป็นชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ ได้รับการศึกษาที่ดีค่ะ

เพราะว่าแต่ก่อนเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคตแล้วรัชกาลที่10 ไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะประหารชีวิตคนม้ง ไล่พวกหนูออกจากประเทศ หนูกลัวมากเลยค่ะมกลัวจะไม่มีประเทศอยู่ไม่มีที่เรียนหนังสือ แต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขและก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะ และก็หนูขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนจะนำความรู้และโอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับพี่น้องในหมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองหนูอยากให้เด็กๆในหมู่บ้านมีโอกาสแบบหนูทุกคนค่ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ เพราะว่าหมู่บ้านหนูอยู่ห่างไกล และก็เป็นถิ่นทุรกันดาร ไฟฟ้าเพิ่งมาถึงได้ไม่กี่ปี สัญญาณโทรศัพท์ก็เพิ่งมีได้ไม่กี่ปีเหมือนกันค่ะ และก็น้องๆที่หมู่บ้านขาดแคลนการเรียนรู้ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้หนูอยากเรียนครูเพื่อกลับไปพัฒนาน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้าน

ในหลวง ทรงตรัสตอบ ว่า ทุกคนเป็นคนไทยมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ในแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด เราทุกคนคือคนไทย

“อย่าไปคิดว่าหนูเป็นคนอื่น หนูเป็นคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย หนูต้องนำความรู้ที่ได้รับไป ไปใช้ให้เกิดประโยชน์”

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม