“รังสิมา” สส.สมุทรสงคราม เสนอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตอนนี้

23 ธ.ค.2563 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายกระทู้ด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2009 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ว่า การระบาดระลอกใหม่ได้เริ่มแพร่กระจายจากจังหวัด “สมุทรสาคร” แต่ยังมีประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม แม้ว่าขณะนี้ในจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ติดเชื้อจำนวน 8 คน แต่ตนมีความมั่นใจในตัวผู้ว่าราชการจังหวัดสงคราม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ด้านสาธารณสุขมาก่อน นอกจากนี้ยังมั่นใจใน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ผู้นำท้องถิ่น ที่ร่วมกันทำงานกันอย่างเข้มแข็ง

สำหรับปัญหาที่ชาวประมงประสบนั้น นางสาวรังสิมาอภิปรายว่า ที่ผ่านมาต้องอยู่ภายใต้กฎ IUU ทำให้มีผลกระทบอยู่แล้ว เมื่อมาเกิดเหตุการณ์การระบาดโควิด ทำให้อาหารทะเลขายไม่ได้ จึงขอให้รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับประชาชนว่า อาหารทะเลกินได้ ไม่ติดโควิด แต่ต้องปรุงให้สุก และรัฐบาลต้องหาแนวทางให้พี่น้องชาวประมงได้ประกอบอาชีพ และให้ประชาชนสามารถซื้อหาอาหารทะเลได้อย่างปลอดภัยด้วย

ส่วนเรื่องการที่รัฐบาลดำเนินการปราบปรามขบวนการแรงงานต่างด้าวนั้น นางสาวรังสิมา มีข้อเสนอในเรื่องนี้ว่า รัฐบาลควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการหลบหนี ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ และรู้ตำแหน่งแรงงานต่างด้าวอย่างชัดเจน

“ถ้าท่านปราบตอนนี้ มันจะทำให้แรงงานต่างด้าวหนี และไม่สามารถควบคุมได้ เพราะบางคนไม่มีบัตร บางคนบัตรหมดยังไม่ได้ต่อเพราะติดช่วงโควิด วีซ่าหมดก็ยังไม่ได้ต่อ ก็เลยกลายเป็นปัญหา ท่านอย่าทำอย่างนี้เลย อย่าปราบ ตอนนี้เป็นโอกาสของรัฐบาลแล้ว ให้เขามาลงทะเบียน เราจะได้เงินเข้ารัฐด้วย และสามารถควบคุมโรคได้ด้วย และเราก็สามารถรู้ด้วยว่าแรงงานต่างด้าวนี้อยู่ที่ไหน ให้เขามาลงทะเบียนทำให้ถูกต้อง เอาใต้ดินมาไว้บนดินซะ แล้วค่อยเข้มงวดชายแดน จัดการคนสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย” นางสาวรังสิมากล่าว

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม