อ.อ๊อด ชี้ เคนมผงสูตรใหม่ ผสมยาประหารชีวิต

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อ.ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

.

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม