ขออภัยที่นำภาพวีดิโอมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

                                                                                                               

18 ธันวาคม 2563                                                                                                                                     

เรื่อง     ขออภัยที่นำภาพวีดิโอมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เรียน     คุณแสงจ้า   ทาพา

            จากกรณีที่ รายการอรุณสวัสดิ์ ฟ้าวันใหม่  ออกอากาศเวลา 06.00 – 08.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านด่าวเทียมช่องฟ้าวันใหม่ (บริษัท  บลูสกาย แชนแนล จำกัด) มีการนำภาพวีดิโอบางส่วนของ คุณแสงจ้า  ทาพา จากเว็บไซต์  https://www.youtube.com  มาใช้ประกอบใน Interlude Title เข้ารายการอรุณสวัสดิ์ ฟ้าวันใหม่ โดยที่มิได้ขออนุญาต

            ทางบริษัทฯเสียใจต่อกรณีดังกล่าว และตระถึงคุณค่าผลงานของผู้รังสรรค์ และน้อมรับผิดตามที่ได้เจรจาตกลงกับท่าน และขออนุญาตนำภาพวีดิโอที่ลบไปนำกลับมาใช่ใหม่ หลังผ่านการรับผิดชอบให้กับเจ้าของผลงาน ขอขอบคุณที่ทางเจ้าของผลงานให้โอกาสในการติดต่อด้วยเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้

ล่าสุด

การเมือง

Latest Posts

เศรษฐกิจ-สังคม

ยอดนิยม