หน้าแรก บทความ

บทความ

พระราชสมัญญา “พระปิยมหาราช” เกิดขึ้นได้อย่างไร

“สมเด็จพระปิยมหาราช” เป็นพระราชสมัญญาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงเป็นประธานจัดงานสมโภช โดยทรงเชิญชวนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ คือ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร ที่ฐานของพระบรมรูปทรงม้านี้ มีแผ่นโลหะจารึกข้อความเทิดพระเกียรติ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราช”..ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 หน้า...

อย่าไปถามหาความจริงและความถูกต้อง เอากับผู้ที่จมปลักอยู่ในหลุมดำแห่งอคติ

. อย่าไปถามหาความจริงและความถูกต้อง เอากับผู้ที่จมปลักอยู่ในหลุมดำแห่งอคติ             อดีตพระพุทธะอิสระ โพสต์ภาพกลุ่มแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม บุกปาไข่-สาดสีใส่ ที่ “ม.พัน4รอ.” พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)” โดยมีเนื้อหาดังนี้… “อย่าไปถามหาความจริงและความถูกต้อง เอากับผู้ที่จมปลักอยู่ในหลุมดำแห่งอคติ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ลำเอียง เพราะชอบ  ลำเอียง เพราะโกธร  ลำเอียง เพราะโง่ ลำเอียง เพราะกลัว  ความลำเอียง ดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นเครื่องขัดขวางกางกั้น การเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริง              เมื่อมนุษย์ไม่สามารถรู้เห็น และเข้าถึงความเป็นจริงแท้ได้...